Comenius BLEUS

 
 

Projekt “Blended Learning w europejskich szkołach na platformie Moodle: BLEUS 2010”

Zastosowanie platformy e-learningowej w  nauczaniu w kontekście używania mediów, zastosowania i wpływu mediów.


Cele projektu


  1. PunktorSpowodowanie, by uczenie się przez Internet było dostępne dla jak największej liczby osób (nauczycieli i uczniów).

  2. PunktorStworzenie wirtualnego obszaru roboczego, aby dać możliwość skorzystania z technicznych i edukacyjnych innowacji w ramach europejskiej współpracy.

  3. PunktorZachęcić do między kulturowej współpracy  używając najnowszych technologii i dostarczyć najnowszych narzędzi do dalszej współpracy.

  4. PunktorSprawić, by uczniowie byli świadomi , że wykorzystanie mediów wpływa na kontekst kulturowy, który prowadzi do międzykulturowego nauczania.

  5. PunktorRozwinąć i wzmocnić krytyczną świadomość ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania technologii mediów.Niniejszy projekt jest  finansowany przez Wspólnotę Europejską w ramach programu Comenius. Treści samego projektu lub materiałów nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej programu Comenius w danej sprawie, a w związku z tym, ani Komisja Europejska, ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności.


Witamy na stronie naszego projektu comenius

Zapraszamy  do obejrzenia wspólnej witryny internetowej

Zaloguj się do wspólnej platformy Moodle